Av. Durcan ALTAN
14833
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14833,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

HAKKIMIZDA

Hukuk Büromuz Av.Durcan ALTAN taraf?ndan kurulmu? olup, uluslararas? i? anlay??? ile hareket ederek  birçok kurum ve ki?iye, çe?itli alanlarda, farkl? dillerde dan??manl?k ve avukatl?k hizmeti sunan ?stanbul’un Etiler semtinde kurulmu?tur. Büromuz yurtiçi ve yurtd???nda ünlü firmalarla beraber çal??t??? gibi, küçük i?letmeler ve bireysel giri?imcilere de hizmet vermektedir. Hizmet verdi?imiz i?letmeler ve bireylerin i? takipleri , titiz çal??ma prensibi ile dürüstlük çerçevesi içerisinde yürütülmektedir.

 

 Büromuzun faaliyet alanlar? aras?nda, ?irketler hukuku, birle?me ve devralmalar, uluslararas? ticaret hukuku, rekabet hukuku, özel güvenlik hukuku, sa?l?k ve ilaç hukuku, icra ve iflas hukuku, gayrimenkul hukuku, bankac?l?k ve finans hukuku, i? hukuku, uluslararas? ta??mac?l?k hukuku, fikri ve sinai haklar hukuku, vergi hukuku, deniz ticaret hukuku, ceza hukuku, deniz ticaret hukuku, spor hukuku ve bo?anma hukuku bulunmaktad?r. ?stanbul merkezli Hukuk büromuzun avukatlar? ?stanbul ba?ta olmak üzere, tüm Türkiye’de ve bir çok yabanc? ülkede ba?ar?l? ve en iyi ?ekilde müvekkillerine hizmet vermektedir.

SORU/CEVAP

Akl?n?za tak?lan herhangi bir soruyu sorabilirsiniz.

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon (gerekli)

Konu

İletiniz

FAAL?YET ALANLARIMIZ

 • ?irketler Hukuku
 • Birle?me ve Devralmalar
 • Uluslararas? Ticaret Hukuku
 • Milletleraras? Özel Hukuk
 • Rekabet Hukuku
 • Özel Güvenlik Hukuku
 • Sa?l?k ve ?laç Hukuku

 • Aile Hukuku ve Milletleraras? Aile Hukuku
 • ?cra ve ?flas Hukuku Davalar? ile Para Alacaklar?n?n Tahsili
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Bankac?l?k ve Finans Hukuku
 • ?? Hukuku
 • Uluslararas? Ta??mac?l?k Hukuku

 • Fikri ve Sinai Haklar Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Deniz Ticaret Hukuku
 • Spor Hukuku

KAR?YER

Bizimle çal??mak ister misiniz?

Bizimle çal??mak için lütfen t?klay?n?z.

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

?LET???M

Nispetiye mh. Belediye Sitesi Yolu Sk. No:3 D:5 Etiler/?stanbul

+90 212 699 90 44

+90 212 699 90 44

durcanaltan@hotmail.com

Haritay? açmak için t?klay?n?z

Bize Ula??n

Hizmetlerimiz hakk?nda bilgi almak ve ileti?ime geçmek için sa? tarafta bulunan ileti?im formunu  kullanabilirsiniz. Sizen en k?sa zamanda geri dönü? yap?lacakt?r.

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz